Repte “Dades Reactivació econòmica i social Covid-19 al Camp de Tarragona”

 

Mostrem una sèrie de visualitzacions basades en dades obertes de diverses fonts, pensades per ajudar a analitzar la situació i/o  l’evolució de diversos paràmetres (de salut, socials i econòmics). L’objectiu és que siguin una eina de suport a la presa de decisions dels diversos actors del territori sobre la reactivació econòmica i social.

El portal web conté els següents apartats:

  • Dades sanitàries covid-19

  • Evolució de la economia

  • Ajuts municipals covid-19

 

Sanitàries Covid-19

Registre de casos positius de covid-19 al Camp de Tarragona per regió sanitària i sexes

A l’afectació dels casos de covid-19 per regió sanitària, hi podem visualitzar que afecten un 3,25 % més les dones que els homes al Camp de Tarragona. Aquest efecte es repeteix a totes les regions sanitàries de la província.

 

 

Evolució de casos positius de covid-19 al Camp de Tarragona per sexes

 

Presència de SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Tarragona

Segons controls setmanals realitzats pel Laboratori d’Ematsa, en coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat, s’obté un indicador d’evolució de la pandèmia mitjançant l’anàlisi de les aigües residuals, per detectar-hi la presència de SARS-CoV2. Es troben disponibles al portal de Dades Obertes de l’Ajuntament de Tarragona.


Evolució de la economia

Evolució de l’atur segons sexes Reus-Tarragona

A la comparativa de l’evolució del número de persones aturades, queda patent que l’atur té un major impacte entre les dones, tant a Reus com a Tarragona. Se’n veu una lleugera recuperació al maig de 2021 respecte al mateix periode de 2020, en plena pandèmia.

Comparativa de l’atur per sectors al Camp de Tarragona maig2020-maig2021

Les dades de l’atur del maig 2021 respecte al maig del 2020 al Camp de Tarragona reflecteixen una millora en hostaleria, educació i activitats artístiques (dones), i en transport, indústria manufacturera, activitats administratives i construcció (homes).

L’hostaleria ha sigut un dels sectors més afectats per la crisi de la covid-19, especialment per les restriccions que s’hi han aplicat per frenar l’expansió del virus, però veiem al maig del 2021 una lleugera recuperació respecte al mateix mes del 2020.

Evolució de la contractació segons sexes Reus-Tarragona

Les dades de contractació reflecteixen un comportament similar entre homes i dones, tant a Reus com a Tarragona. La xifra de contractes ha vist una millora respecte el mateix període de 2020, en plena crisi, i tot i que no arriba al nivell de contractació de 2019, sembla que evoluciona positivament.

Comparativa de contractes per sexes i sectors a Camp de Tarragona maig 2020-maig 2021

Els sectors que més han crescut al maig del 2021 respecte al maig del 2020, tant en homes com en dones, són el del transport, l’hostaleria, el comerç a l’engròs i les activitats sanitàries. És present la recuperació actual respecte al mateix periode de l’any passat, en plena pandèmia.

 

Població activa al Camp de Tarragona i resta de Catalunya

 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) al Camp de Tarragona i resta de Catalunya

Quant al nombre de persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs), al Camp de Tarragona (Baix Camp i Tarragonès) representa només el 4,45% del total de Catalunya en ERTOs per força major, i el 3,10% en ERTOs per altres causes.

 

Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) per comarques al Camp de Tarragona

Malgrat que els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) acumulats fins al 28 de juny de 2021 afecten a 10.680 persones al Baix Camp i 16.429 al Tarragonès, respecte al total de Catalunya només representen un 1,75% i 2,74%, respectivament.

 

Afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal de persona afiliada. Per sexes. Dades referides a l’últim dia del mes (maig 2021 – març 2020)

L’evolució del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social al maig del 2021 respecte del març del 2020 ha sigut positiva tant al Camp de Tarragona com a la província de Tarragona i ha hagut un increment tant en homes com en dones.


Ajuts municipals

Evolució anual concessions Reus-Tarragona

Les subvencions concedides tant per l’Ajuntament de Reus com per l’Ajuntament de Tarragona van pujar significativament el 2020, per ajudar a tant les empreses com les persones a fer front a la crisi provocada per la pandèmia covid-19.

 

Evolució concessions Ajuntament Reus per centre gestor

Evolució concessions RAISC mensualitzades

Concessions RAISC per àrea Catalunya

“Dades reactivació econòmica i social covid-19 al Camp de Tarragona” és un projecte de l’Open Data Lab del Camp de Tarragona, construït de manera col·laborativa amb la comunitat daters, persones del territori que han aportat diverses fases del projecte per fer possible transformar dades en valor social i econòmic.

Crèdits de les visualitzacions als Daters participants:

Santiago Frías, Pascual livas, Octavi Roig, Vanesa Ruana, Ricard Aragonès, Núria Sicart, Jordi Besora, Jesús Gironès…