Activitats

L’Open Data LAB Tarragona ofereix a la ciutadania tres tipus d’activitats diferents per aproximar-se a les dades obertes. D’aquesta. manera es vol apostar tant per la formació i la divulgació del coneixement com per l’assessorament en dades obertes per facilitar que empreses, organitzacions o administracions utilitzin l’Open Data:

Divulgació

Actes i esdeveniments:

Activitats, actes i esdeveniments celebrats de manera continuada amb la Comunitat de daters i de l’Open Data. A través de workshops i altres celebracions es pretén apropar el coneixement sobre les dades obertes a la ciutadania. 

Formació

Escola de Dades de Tarragona: 

Centre especialitzat en reutilització de les dades obertes. Oferim formació per a professionals amb certificació i reconeixement internacional de l’Open Data Institute i l’Escola ciutadana de dades, que proporcionen formació gratuïta per a la ciutadania.

Emprenedoria

Ecosistema Emprenedor:

Jornades de divulgació dirigides a pimes per divulgar els valors i la importància de les dades. Organitzem també programes per aproximar la reutilització de dades a les pimes i promoure nous projecte emprenedors basats en dades.