Dades x Contaminació

 

Aquest projecte és una iniciativa de la comunitat de Daters de l’Open Data Lab Tarragona.

 

Apartats

  • Informació sobre el projecte
  • Visualitzacions
  • Explorador de Datasets

 

Informació sobre el projecte

La iniciativa Dades x Contaminació sorgeix de l’interès de la comunitat de Daters de conèixer i divulgar les dades obertes relacionades amb la contaminació en el Camp de Tarragona.

Arran d’un accident en una empresa privada en la petroquímica de Tarragona, el gener de 2020, on es produeixen fuites lleus, decidim començar a desenvolupar un projecte al llarg de diverses trobades per obtenir dades, consolidar el nostre coneixement sobre la situació actual dels contaminants en la nostra regió i promoure aquesta informació en diverses formes durant l’any 2020 en les nostres trobades i workshops.

La situació derivada del confinament per la Covid-19 no ens atura sinó que referma l’aposta per tractar aquestes dades i fer-nos preguntes sobre l’afectació d’aquestes circumstàncies excepcionals en la contaminació. El projecte Dades x Contaminació comprèn diverses sessions online i la participació autònoma de diversos membres de la comunitat.

 

Visualitzacions

Nombre de trucades d’emergència al 112 en la comarca del Tarragonès, per períodes

En aquest gràfic hi veiem recollides les trucades al 112 a la comarca del Tarragonès per a diferents anys en relació a temàtiques concretes en base a les dades públiques en el portal de transparència de la Generalitat. L’objectiu és estudiar si en algun dels períodes es produeix un augment en dades mediambientals, de fuites o problemes relacionats amb la contaminació que puguin donar a entendre l’impacte d’un incident important. En les dades estudiades no hi veiem aquest comportament.

A càrrec de: Arnau Serra

 

Sèrie de gràfics de partícules contaminants en les estacions meteorològiques tarragonines per hora

Visualització de les mitjanes de contaminants en totes les estacions que recullen dades horàries a Tarragona, amb l’objectiu d’identificar si es produeixen (generalment) canvis al llarg del dia en la situació de les partícules contaminants. Com veiem, en diferents fragments horaris podem percebre pics elevats de determinats elements que tenen un impacte important en les gràfiques. Aquestes visualitzacions poden servir com a punt de partida per detectar quin és el factor o factors que influeixen en aquests canvis.

A càrrec de: Sergi Domingo

 

Anàlisi de les partícules contaminants en diverses localitats

Un treball complet de neteja i anàlisi de les dades que reuneix el principal dataset de contaminació de la Generalitat de Catalunya (vegeu primera fila en l’Explorador de Datasets) on hi detectem diverses tendències geogràfiques i temporals pel que fa a contaminació ambiental. El gran nombre de dades sobre diferents ciutats del nostre territori converteix aquest anàlisi en una tasca complexa i interessant. A continuació us mostrem algunes de les visualitzacions però podeu sol·licitar-nos més materials posant-vos en contacte amb l’Open Data Lab.

 

A càrrec de: Pascual Olivas

 

Dashboard interactiu de visualització de partícules contaminants
Anàlisi descriptiu de les dades del dataset publicat per l’Ajuntament de Tarragona (vegeu segona fila en l’Explorador de Datasets) per contextualitzar-les i conèixer què és el que mesura, quan i on. Es tracta d’un dashboard creat amb PowerBI que ens permet crear filtres per identificar cada detall. S’ha calculat la mitjana diària per estació i contaminant per saber quins són els contaminants que es recullen en cada estació. Podem veure que l’estació de del Parc de la ciutat és el que més mostres té; i que, per altra banda, la majoria de mostres es van prendre l’any 2019 ja que el dataset recull dades a partir de finals del 2018.


A càrrec de: Vanesa Ruana

 

 

Explorador de Datasets

En la sisena trobada de Daters, prèvia al confinament del març, els assistents van cercar dades que més endavant serien explorades en la sessió del 30 d’abril de 2020 per tal de fer-les servir com a font per a les visualitzacions i anàlisis realitzats. En el document que us compartim a continuació hi mostrem tots els conjunts de dades oficials que hem recopilat i emplacem a tota la comunitat a reutilitzar-los:

 

Obriu l’enllaç
Obriu l’enllaç en una pestanya nova

 

El projecte Dades x Contaminació ha estat dinamitzat per Sergi Domingo, formador júnior de l’Open Data Lab.

Les visualitzacions han anat a càrrec de:

  • Arnau Serra
  • Sergi Domingo
  • Pascual Olivas
  • Vanesa Ruana

Gràcies a tots per la seva participació!